Privacyverklaring en Cookiegebruik

 

Natalie de Klijn is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de website Klijnkunst.nl
Zij is te bereiken via info@nataliedeklijn.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Ik sla enkelegegevens op en verwerk deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier dat je op de website vindt of wanneer je iets besteld in de webshop. Ook kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Deze gegevens (naam en mailadres) worden extern opgeslagen in mijn mailchimp account. Uitschrijven kan altijd en volledig!

Gegevens die ik via formulier en shop opsla zijn:

 • Je naam
 • Je mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Je adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).
De website heeft evenmin de intentie (bijzondere of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders raadt ik aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik gegevens verwerk
Ik verwerk via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om jou te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wil maken.
Om je bestelling correct af te kunnen handelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens die ik via de website heb verkregen?
Ik bewaar gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzameld heb.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie en gegevens verzonden via het contactformulier wordt 30 dagen op de server bewaard, daarna worden de gegevens automatisch van de server verwijderd.
 • Data rondom mislukte bestellingen bewaar ik 7 dagen (om eventueel discussie of misverstanden te kunnen voorkomen)
 • Bestellingen die in behandeling zijn maar nog niet afgerond bewaar ik 14 dagen (om eventueel discussie of misverstanden te kunnen voorkomen)
 • Data rondom geannuleerde bestellingen bewaar ik 30 dagen (om eventueel discussie of misverstanden te kunnen voorkomen)
 • Data rondom voltooide bestellingen bewaar ik 12 maanden.
 • Administratie rondom bestellingen gedaan via de website bewaar ik in verband met de de fiscale bewaarplicht 7 jaar. Deze informatie bewaar ik NIET op de server van de website.
 • Jouw accoutgegevens bewaar ik totdat je aangeeft deze te willen verwijderen. Dit kun je zelf ook doen via de website.
 • Je mag mij ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Ik ben verplicht dit op jouw verzoek te doen.
 • Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • Wanneer je jezelf ingeschreven hebt op mijn nieuwsbrief account bewaar ik deze gegevens extern (in mijn mailchimp account) waarbij uitschrijven altijd mogelijk is. Gegevens worden dan volledig verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek geen gegevens die ik van jou heb aan derden en als ik dat doe is dat uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ik zal dit dan altijd in overleg met jou doen.

 

Gebruik van foto’s van personen op de website
Ik gebruik foto’s op de website waarop personen mogelijk herkenbaar in beeld zijn. Het betreft hier productfoto’s of foto’s ter aankleding van de website.
Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@nataliedeklijn.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Ik gebruik op deze website alleen technische en functionele cookies die nodig zijn om de website en webshop correct te laten werken en het voor jou zo makkelijk mogelijk te maken een bestelling te plaatsen.
Het betreft cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.
En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Ter info: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Links op mijn website en gebruik van Social Media
Op deze website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een andere, externe pagina’s waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Deze website heeft ook een koppeling met mijn facebook- en Instagram pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt hiervoor contact met mij opnemen: info@nataliedeklijn.nl
Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat ik niet correct met jouw gegevens omga of de wet niet goed hanteer. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat ik jouw gegevens toch niet goed beveiligd heb of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@nataliedeklijn.nl

Ik heb de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan. Ik ben deze verwerkingsovereenkomst aangegaan met teKiek! webdesign

 

 

Disclaimer en verantwoordelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Klijnkunst spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Klijnkunst.nl (Natalie de Klijn), noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this